Kredyty

20.04.2016

Kredyty dla firm

Kredyty firmowe można podzielić na dwa główne segmenty: kredyt obrotowy i inwestycyjny.  

Kredyt obrotowy przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności, pokrycie kosztów zatrudnienia, zakupów wyposażenia itp. Kredyt ten ma zapewnić przedsiębiorstwu płynność finansową. Zaciągany jest najczęściej na 1 rok. Przyznawany jest w oparciu i obroty firmy za ostatni rok lub dwa

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na konkretne cele związane z rozwojem przedsiębiorstwa . Za środki uzyskane z takiego kredytu dokonuje się poważniejszych zakupów np. maszyn i urządzeń, linii produkcyjnych, środków transportu. Można również wybudować, wyremontować, lub zmodernizować obiekt wykorzystywany do prowadzenia przedsiębiorstwa.

Powrót do listy